Ürünler / Elektrik Çarpması Tazminat

 

    Elektrik, (-) negatif yük sahibi elektronların ve iyonların hareketi sonucu oluşan yük akımıdır. Küçük Gerilim:Anma gerilimi 50 Volt’a kadar olan gerilim değeridir. Tehlikeli Gerilim: Etkin değeri alternatif akımda 50 Volt’un doğru akımda 120 Volt’ un üstünde olan, yüksek gerilimde ise, hata süresine bağlı olarak değişen gerilimdir. Alçak Gerilim: Etkin değeri 1000 Volt ya da 1000 Volt’ un altında olan fazlar arası gerilimdir. Yüksek Gerilim:Etkin değeri 1000 Volt’ un üzerindeki fazlar arası gerilimdir. Frekans(Hz): Birim zamandaki salınım sayısıdır Elektrik kuvvetli akım tesisleri: İnsanlar, diğer canlılar ve eşyalar için bazı durumlarda (yaklaşma, dokunma vb.) tehlikeli olabilecek ve elektrik enerjisinin üretilmesini, özelliğinin değiştirilmesini, biriktirilmesini, iletilmesini, dağıtılmasını ve mekanik enerjiye, ışığa, kimyasal enerjiye vb. enerjilere dönüştürülerek kullanılmasını sağlayan tesislerdir.

Elektrik Akımının İnsan Vücudundaki Etkileri : 

 1. Alçak gerilim değerlerinde iletim yolu dolaşım sistemi yani kalp üzerinden meydana gelir.
 2. Bu nedenle alçak gerilimlerin öldürücü etkisi kalp fibrinasyonundan (şok) kaynaklanmaktadır.
 3. Yüksek gerilimlerde vücuda uygulanan elektriksel alan şiddetinin daha fazla olması nedeniyle dolaşım sistemi dışındaki bir çok organ da iletken hale gelir.
 4. Özellikle iletim yolunda bulunan deri dokusunun direnç etkisi nedeniyle oluşan aşırı ısı doku yanmasına neden olur.
 5. İnsan vücudu toplam direnci 2500 ohm alınıp, insan için tehlikesiz akım 20 mA alınırsa 50 voltluk bir temas gerilimi sınır değer olarak kabul edilebilir. Bu nedenle 50 voltun üzerindeki şebeke (50 Hz) gerilimi tehlikeli gerilim olarak kabul edilir
 6. İnsan vücudundan geçen 50 Hz’ lik alternatif akımın farklı şiddetlerinin fizyolojik etkileri:

Akım şiddeti Fizyolojik belirtisi : 

 1. 0.01 mA Akımın hissedilme sınırı,elde gıdıklanma
 2. 1-5 mA Elde uyuşma, el ve kol hareketinin zorlaşması
 3. 5-15 mA Elde, kolda kramp başlaması, tansiyon yükselmesi
 4. 15-25 mA Kasılmalar artar, ancak kalp etkilenmez
 5. 25-80 mA Tahammül edilebilir akım şiddetidir
 6. 80-100 mAKalpte fibrilasyon meydana gelir, şuur kaybolur
 7. Çalışanları Elektrik Çarpmasından Korumak
 8. Koruyucu yalıtma,
 9. Üzerinde durulan yerin yalıtılması,
 10. Küçük gerilim kullanma,
 11. Sıfırlama ve
 12. Topraklama, gibi düzenler kullanılır.
 13. Kaçak akım rölesi bunlara dikkat etmek ve eksiksiz olduğunu kontrol etmek lazımdır hiçbir masraf insanın canından önemli değildir

 

Son 15 yıl içinde elektrik çarpmasından dolayı sakat kalmış yâda vefat etmiş olan ev içinde ki

elektrik çarpması hariç tüm mağduriyetlerde elektrik kurumlarına dava açarak en

kısa sürede ve aktüer uzmanlarımızın hesaplamalarıyla hakkınız olan tazimatı eksiksiz alabilirsiniz.