Yasal Haklarınız
Yasal Haklarınız

KAZA SONRASI GÜVENCENİZ OLDUĞUNU BİLİYORMUYDUNUZ

 

Bu Güvence Nedir?

Güvence Hesabı, kapsamında bulunan zorunlu sigortaların sağladığı teminatlara ilişkin bedeni olarak (sakatlık ve ölüm) zarar görenlere kaza sonrasında sakat kalma halinde sakatlık tazminatı, ölüm halinde ise ölenin desteğinden yoksun kalanlara destekten yoksun kalma tazminatı ödemektedir.

Güvence Kapsamı :

 • Sigortalının tespit edilememesi durumunda kişiye gelen bedensel zararlar,

 • Rizikonun meydana geldiği tarihte geçerli olan teminat tutarları dâhilinde sigortasını yaptırmamış olanların neden olduğu bedensel zararlar,

 • Zorunlu sigorta teminat limitleri ile sigorta poliçesinde belirtilen teminat arasındaki fark kadar ödenecek bedensel tazminat tutarları,

 • Sigorta şirketinin malî bünye zaafiyeti nedeniyle sürekli olarak bütün branşlarda ruhsatlarının iptal edilmesi ya da iflası halinde (Güvence Hesabı kapsamında kalan Zorunlu Sigortalar ile sınırlı olarak) ödemekle yükümlü olduğu maddi ve bedensel zararlar

Güvence Hesabı Kapsamındaki Sigortalar:

 1. Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (Trafik Sigortası)

 2. Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası 
  (6704 Sayılı Kanun gereği 26.04.2016 itibari ile yürürlükten kaldırılmıştır.)

 3. Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası

 4. Tüpgaz Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası

 5. Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası

 6. Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası

 

YILLARA GÖRE GÜVENCENİZ 

a) 01.01.2011 - 01.01.2012   ( 200.000 TL )

b) 01.01.2012 - 01.01.2013   ( 225.000 TL )

c) 01.01.2013 - 01.01.2014   ( 250.000 TL )

ç) 01.01.2014 - 01.01.2015   ( 268.000 TL )

d) 01.01.2015 - 01.01.2016   ( 290.000 TL )

e) 01.01.2015 - 01.01.2016   ( 310.000 TL )

f) 01.01.2016 - 01.01.2017   ( 330.000 TL )

g) 01.01.2017 - 01.01.2018   ( 360.000 TL )